กวนกาลาแม วัดหัวคู้ วันสงกรานต์ 2565

|

      วัดหัวคู้ ได้จัดกิจกรรมประเพณีกวนกาละแม หรือที่ชาวมอญเรียกว่า “กวันฮะกอ” แปลเป็นภาษาไทยว่าขนมกวน จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีของชาวตำบลศีรษะจรเข้น้อยที่สืบทอดกันมา ทุกๆปี

       การกวนกาละแมจะทำกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น เพื่อนำไปทำบุญ เก็บไว้รับประทานกันในครอบครัว และเป็นของฝากสำหรับญาติผู้ใหญ่ โดยมีความเชื่อว่าเป็นศิริมงคลกับผู้ที่ได้รับประทาน

      โดยนายพยนต์ เอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ร่วมกวนกาละแม กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญกวนกาละแม ในครั้งนี้