นายกสั่งการช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 6 ที่ประสบเหตุวาตภัย จากพายุลมแรง

|

        คืนวันที่ 31 มีนาคม 2565 เกิดเหตุวาตภัย จากพายุลมแรง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จำนวน 7 หลังคาเรือน

         โดยนายพยนต์ เอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบเหตุ

ซึ่งมีบ้านผู้ที่ได้รับความเสียหายดังนี้

1.บ้านของคุณสมจิตร ภู่ถาวร

2.บ้านคุณไพลิน มียิ้ม

3.บ้านคุณไพรัตน์ ปานอินทร์

4.บ้านคุณกิมไน้ แซ่ปึ่ง

5.บ้านคุณนภาพร กันคล้อย

6.บ้านคุณนฤมล กันคล้อย

7.บ้านคุณมาลัย มามาก