อบต.ศีรษะจรเข้น้อยแจกข้าวสารช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

|
    วันที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย นำโดยนายพยนต์ เอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการมอบข้าวสารให้กับผู้ป่วยติดเตียง ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนในตำบลศีรษะจรเข้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น    โดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ให้การดูแลเป็นผู้นำไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยที่บ้านพัก