โครงการก้าวใหม่สู่วัยผู้สูงอายุ ณ วัดหัวคู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

|

28 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อยได้จัดกิจกรรมโครงการก้าวใหม่สู่วัยผู้สูงอายุ ณ วัดหัวคู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีสังคมไม่เหงายามอยู่บ้าน