โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนวัดหัวคู้

|

      กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีษะจรเข้น้อย จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนวัดหัวคู้ โดยมี นายสมชาย อยู่สะบาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดหัวคู้เข้าร่วมกิจกรรม